Các dòng gà giống mái nền - SA31L

Mái nền SASSO SA31L có kích thước trung bình và khỏe mạnh. Gà mái bố mẹ là dòng gà tự phân biệt giới tính và gà con phân biệt giới tính qua màu lông.

Gà mái nền có đặc điểm tính trạng lặn, giúp duy trì các đặc điểm ngoại hình của gà trống. Giống gà rất dễ chăm sóc và quản lý.

SA31L_v4

Những lợi ích độc đáo

Khả năng thích ứng

Dòng SASSO SA31L có khả năng chống chịu cao với các điều kiện khác nhau, ngay cả trong các trang trại chăn nuôi nhỏ.

Giới tính gà con qua màu lông

Gà mái nền sản xuất gà con một ngày tuổi có thể xác định giới tính bởi màu sắc của lông.

Tính trạng lặn hoàn toàn

Khi kết hợp với dòng trống Sasso hay gà trống thể trạng lớn, dòng gà này vẫn duy trì các đặc điểm ngoại hình của gà trống.

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng lúc 20 tuần 2150 g
Trọng lượng lúc 24 tuần 2670 g
Trọng lượng lúc 66 tuần 3260 g
Số lượng trứng lúc 66 tuần 228
Số lượng trứng ấp lúc 66 tuần 223
Tỉ lệ chết 0-20 tuần 2.5%
Tỉ lệ chết 21-66 tuần 5.5%
Tổng thức ăn tiêu thụ 0-66 tuần 56.3 kg
Tiêu thụ thức ăn cho một DOC 0-66 tuần 285 g
Những dữ liệu kỹ thuật này không liên quan đến trách nhiệm của SASSO với tư cách là nhà cung cấp gà con một ngày tuổi.

Tải xuống tờ thông tin kỹ thuật