Các dòng gà giống mái nền - SA51A

Mái nền SASSO SA51A là giống gà rất khỏe, mang tính trạng lặn hoàn toàn và tự phân biệt giới tính. Điều này có nghĩa là khi phối với con trống Sasso, gà mái SA51A vẫn duy trì các đặc điểm ngoại hình của con trống.

Giống gà chân lùn, gà mái này có hiệu quả cao với mức tiêu tốn thức ăn thấp hơn.

Gà mái có lông màu đỏ hoặc màu đen này được xem như là sản phẩm của công ty Label Rouge “Gà của Nông Dân hay Chứng Nhận Hữu Cơ". Nuôi giống gà này cũng phù hợp cho dự án mới.

SA51A_v3

Những lợi ích độc đáo

Mái nền mang gen lặn

Ưu điểm của gà SASSO SA51A là cho duy trì các đặc điểm ngoại hình của gà trống.

Tiêu thụ thức ăn thấp hơn

Với mức tiêu thụ thức ăn ít hơn, dòng gà này vẫn đạt hiệu suất cao trong tất cả các hình thức chăn nuôi.

Tự phân biệt trống mái

Việc xác định giới tính của gà mái này khá dễ dàng vì màu lông để xác định giới tính của gà con một ngày tuổi.

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng lúc 20 tuần 1440 g
Trọng lượng lúc 24 tuần 1737 g
Trọng lượng lúc 66 tuần 2184 g
Số lượng trứng lúc 66 tuần 247
Số lượng trứng ấp lúc 66 tuần 239
Tỉ lệ chết 0-20 tuần 2.5%
Tỉ lệ chết 21-66 tuần 5.5%
Tổng thức ăn tiêu thụ 0-66 tuần 45.8 kg
Tiêu thụ thức ăn cho một DOC 0-66 tuần 217 g
Những dữ liệu kỹ thuật này không liên quan đến trách nhiệm của SASSO với tư cách là nhà cung cấp gà con một ngày tuổi.

Tải xuống tờ thông tin kỹ thuật