Các dòng gà giống mái nền - SA51N

Dòng SASSO SA51N là dòng gà mái rất khỏe mạnh, lông đen và không mang gen lặn. Dòng gà mái này cho phép duy trì đầy đủ kiểu hình màu đen ở màu lông và màu chân bằng cách lai với dòng trống của Sasso có lông và chân màu đen. Thuận lợi là tạo ra gà con thương phẩm có màu lông để phân biệt giới tính.

Gà mái chân lùn, hiệu quả sản xuất tối đa số lượng gà con trong khi tiêu thụ ít thức ăn hơn so với gà mái có kích thước bình thường.

Gà mái có lông đen được xem như là sản phẩm của công ty Label Rouge, có thể nuôi thả vườn và nuôi sinh thái. Hoàn toàn thích nghi với chăn nuôi công nghiệp và các hình thức chăn nuôi thả tự do.

SA51N_product_page

Những lợi ích độc đáo

Tự phân biệt giới tính

Dòng SASSO SA51N sản xuất gà con một ngày tuổi dễ dàng phân biệt giới tính qua màu lông.

Màu lông đen

Gà con thương phẩm sẽ có màu đen đậm hơn khi cho gà mái lai với những gà trống có màu lông đen.

Năng suất chăn nuôi cao

Dòng mái sản xuất ra số lượng gà con nhiều hơn trong khi tiêu thụ thức ăn ít hơn và vẫn duy trì năng suất ổn định với các loại hình chăn nuôi.

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng lúc 20 tuần 1440 g
Trọng lượng lúc 24 tuần 1737 g
Trọng lượng lúc 66 tuần 2184 g
Số lượng trứng lúc 66 tuần 247
Số lượng trứng ấp lúc 66 tuần 239
Tỉ lệ chết 0-20 tuần 2.5%
Tỉ lệ chết 21-66 tuần 5.5%
Tổng thức ăn tiêu thụ 0-66 tuần 45.8 kg
Tiêu thụ thức ăn cho một DOC 0-66 tuần 217 g
Những dữ liệu kỹ thuật này không liên quan đến trách nhiệm của SASSO với tư cách là nhà cung cấp gà con một ngày tuổi.

Tải xuống tờ thông tin kỹ thuật